web | ict-advies

victagon

...is de onderneming van waaruit ik mijn ict-werkzaam­heden verricht.

Ik ben Ruud Visser, ervaren ict-professional met een technische achtergrond en interesse. Ik woon in Utrecht en werk waar het nodig is.

Een groeiende fascinatie voor het web en de zich snel ont­wikke­lende mogelijkheden van internet in het algemeen hebben me een aantal jaar geleden doen besluiten me daar primair op te richten. Als web­ontwer­per en -ontwikke­laar sta ik met beide voeten stevig in de techniek en ben op de hoogte van de meest recente inzichten.

Door mijn ervaring met de toepassing van ict binnen organisaties van allerlei omvang, nationaal en internationaal, ben ik in staat u of uw organisatie te adviseren bij invoering, verbetering en gebruik van ict-toepassingen.

Via deze pagina's is het niet moeilijk om met elkaar in contact te komen. Ik kijk uit naar een nadere kennis­making en, wie weet, een vrucht­bare samen­werking!

Contact is zo gelegd!

victagon is gevestigd in Utrecht.

Telefoon: 085 - 201 5851, 06 - 4864 8430

E-mail: postbus25@victagon.nl